Dokument & lagar (27 träffar)

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare

Skriftlig fråga 2003/04:70 av Lantz, Kenneth (kd)

den 13 oktober Fråga 2003/04:70 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om energiskatt för tjänsteföretag I april i år lämnade Skattenedsättningskommittén sitt betänkande, Svåra skatter SOU 2003:38I betänkandet föreslog man bland annat att all näringsverksamhet ska behandlas lika i energibeskattningen.

Inlämnad: 2003-10-13 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2002/03:118 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 december Interpellation 2002/03:118 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om Hemsö fästning De första tankarna på en fästning utanför Ångermanälvens mynning väcktes 1883. Först omkring 1920 började planerna att förverkligas. Tre batterier byggdes på Hemsö. På 1950-talet fick fästningen en utbyggnad

Inlämnad: 2002-12-27 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hemsö fästning

Interpellation 2002/03:68 av Larsson, Håkan (c)

den 29 november Interpellation 2002/03:68 av Håkan Larsson c till finansminister Bosse Ringholm om moms på skidliftar Utförsåkning på skidor och snowboard, som är en av våra största ungdoms- och breddidrotter, straffbeskattas för närvarande i förhållande till annan idrotts- och fritidsverksamhet. Den generella idrottsmomsen

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: moms på skidliftar

Skriftlig fråga 2002/03:145 av Lantz, Kenneth (kd)

den 15 november Fråga 2002/03:145 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatt på äldreboende Med en befolkning som blir allt äldre krävs allt större insatser från samhällets sida i form av anpassat boende och vård. I dag finns många sådana boendeformer, vilka kallas allt från servicehus

Inlämnad: 2002-11-15 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:233 av Lantz, Kenneth (kd)

den 19 november Fråga 2001/02:233 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om handläggningstider för bouppteckningar I Helsingborgs Dagblad kunde man måndagen den 12 november läsa att bouppteckningarna samlas på hög. Enligt tidningen kunde tingsrätterna förut klara av en bouppteckning på några veckor.

Inlämnad: 2001-11-19 Besvarare: statsrådet Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1543 av Lantz, Kenneth (kd)

den 3 augusti Fråga 2000/01:1543 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om förkomna deklarationer Mitt under semestertiden skickar skattemyndigheten ut föreläggande om att personer ska komma in med nya deklarationer, trots att man redan fullgjort sina förpliktelser att deklarera i tid. Orsaken till

Inlämnad: 2001-08-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1517 av Lantz, Kenneth (kd)

den 20 juli Fråga 2000/01:1517 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om hästen som näringsverksamhet Svensk travsport är en näring som i dag sysselsätter ca 15 000 personer. Det är t.ex. fler än den svenska stålindustrin. Skattemässigt har denna bransch missgynnats jämfört med traditionell näringsverksamhet.

Inlämnad: 2001-07-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:369 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 december Fråga 2000/01:369 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om officersbristen Riksdagens beslut den 30 mars 2000 innebar en stor förändring av Försvarsmaktens grundorganisation. Ett stort antal utbildningsförband beslutade riksdagen att lägga ned. Försvarsmakten fick i uppgift att ta

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:293 av Lantz, Kenneth (kd)

den 24 november Fråga 2000/01:293 av Kenneth Lantz kd till justitieminister Thomas Bodström om ungdomars parkeringsböter Ordstävet Att böjas i tid, det som krokigt skall bli kan ha viss relevans inom barnuppfostran men kanske inte inom parkeringsvakternas agerande. Det har förtäljts mig att ungdomars parkeringsböter

Inlämnad: 2000-11-24 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:195 av Lantz, Kenneth (kd)

den 9 november Fråga 2000/01:195 av Kenneth Lantz kd till försvarsminister Björn von Sydow om samordning av utbildning inför internationella insatser Sverige har under flera år tagit aktivt ansvar att medverka vid olika FN-uppdrag, såväl i fredsfrämjande som i humanitära insatser. Vårt förtroende vid dessa insatser

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1087 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1087 av Amanda Agestav kd till näringsminister Björn Rosengren om bensinpriset Bensinpriset har återigen höjts. Under det senaste året har bensinpriset chockhöjts med 25 Detta får konsekvenser framför allt för människor boende i glesbygd som är beroende av bilen för att ta sig till sitt arbete

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:988 av Lantz, Kenneth (kd)

den 19 maj Fråga 1999/2000:988 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om gränsgångare Skattebasdelegationen behandlar frågan om gränsgångare och deras skattemässiga framtid. Sedan 1997 har vi fått ändrade regler på skatteområdet för dem som pendlar mellan Sverige och Danmark. Vad jag kan förstå, så

Inlämnad: 2000-05-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:315 av Lantz, Kenneth (kd)

den 23 mars Interpellation 1999/2000:315 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om Öresundsbrons avgifter Inför den stora tilldragelsen i södra Sverige, öppnandet av Öresundsbron till sommaren, har många frågor cirkulerat den senaste tiden. Det gäller allt från tull- och polismyndighetens resurser till

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:741 av Lantz, Kenneth (kd)

den 23 mars Fråga 1999/2000:741 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsbeskattning Sverige har under många år drivit jämställdhetsfrågor såväl inom som utom landets gränser. Detta har krönts med framgång på många områden. Den svenska ekonomin har en förmögenhetsbeskattning som strider

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:359 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:359 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten Luftfartsverket har ansvar för brand och räddningstjänster vid sina flygplatser i fred och krig. Luftfartsverket har dock inga egna anställda flygplatsbrandmän. Flygplatsräddningstjänsten

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering