Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2005/06:338 av Lantz, Kenneth (kd)

den 6 april Interpellation 2005/06:338 av Kenneth Lantz kd till utrikesminister Carin Jämtin s Behovet av fortsatt stöd till Östtimor Då Östtimor blev självständigt från Indonesien i maj 2002 och senare samma år valdes in i FN blev det 2000-talets första nya land. Självständigheten hade föregåtts av en folkomröstning

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare