Dokument & lagar (14 träffar)

Interpellation 2005/06:5 av Ullenhag, Erik (fp)

den 13 september Interpellation 2005/06:5 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Förbättrat stöd till anhöriga De anhörigas insatser inom framför allt äldreomsorgen är ovärderliga. Det är nästan 70 000 personer som varje dag får omvårdnad av anhöriga, och 140 000 får hjälp med vissa vardagssysslor.

Inlämnad: 2005-09-14 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:184 av Ullenhag, Erik (fp)

den 4 januari Interpellation 2005/06:184 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Patientens rätt till kontinuitet och samordning Alla patienter behöver en egen lots i sjukvårdssystemet. Kontinuitet i kontakterna med vårdpersonalen är särskilt viktigt för kroniskt sjuka patienter och äldre med många

Inlämnad: 2006-01-04 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:179 av Lantz, Kenneth (kd)

den 22 december Interpellation 2005/06:179 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Ylva Johansson s Patientsäkerhet inom sjukvården I december 2005 konstaterade landstingsrevisorerna i Stockholm att uppskattningsvis mellan 400 och 600 patienter varje år avlider på grund av felbehandlingar inom sjukvården. De vanligaste

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:144 av Ullenhag, Erik (fp)

den 28 november Interpellation 2005/06:144 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Nedskärningshoten mot äldrevården Äldreforskningen bör förstärkas med, jämfört med dagsläget, 10 miljoner kronor år 1999, 20 miljoner kronor år 2000 och 30 miljoner kronor årligen fr.o.m. år 2001.Riksdagen fattade det

Inlämnad: 2005-11-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:143 av Ullenhag, Erik (fp)

den 28 november Interpellation 2005/06:143 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Bättre läkemedel för äldre Bristen på dokumentation av läkemedels effekt och säkerhet på barn har uppmärksammats av bland annat EU-kommissionen på senare tid och glädjande nog resulterat i ny lagstiftning. Lagstiftningen

Inlämnad: 2005-11-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:101 av Ullenhag, Erik (fp)

den 9 november Interpellation 2005/06:101 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Tidigare och nya löften till landets äldre Många äldre känner oro för om det finns ett äldreboende den dag man inte längre klarar av att bo hemma. Tyvärr är oron berättigad. 4 0005 000 personer har beviljats plats på

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:342 av Qarlsson, Annika (c)

den 10 april Interpellation 2005/06:342 av Annika Qarlsson c till statsrådet Ylva Johansson s Förmånssystem för glutenintoleranta I januari frågade jag statsrådet när ett förmånssystem för speciallivsmedel för barn och vuxna kommer. Svaret från statsrådet den 22 februari var att det bereds nu inom Regeringskansliet

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmånssystem för glutenintoleranta

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare

Interpellation 2005/06:210 av Ullenhag, Erik (fp)

den 20 januari Interpellation 2005/06:210 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Äldres psykiska ohälsa Äldre människor med psykiska problem får inte alls den uppmärksamhet av vården som de förtjänar. Detta trots att befolkningsundersökningar visar att förekomsten av psykisk ohälsa ökar med stigande

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Äldres psykiska ohälsa

Skriftlig fråga 2005/06:605 av Ullenhag, Erik (fp)

den 12 december Fråga 2005/06:605 av Erik Ullenhag fp till finansminister Pär Nuder s Utökade medel till äldreomsorgen Under Socialdemokraternas partikongress presenterades en satsning på äldreomsorgen. Det var oklart hur mycket pengar som ingick i satsningen medierna rapporterade om en nivåhöjning på 10 miljarder

Inlämnad: 2005-12-12 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:347 av Lantz, Kenneth (kd)

den 10 november Fråga 2005/06:347 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Ylva Johansson s Drogtest av vårdpersonal I veckan har det rapporterats om läkare och kirurger som är berusade i tjänsten. Enligt tidningen Vårdfacket är minst 2 000 läkare och 6 000 sjuksköterskor i Sverige alkoholister, tablettmissbrukare eller

Inlämnad: 2005-11-14 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:297 av Lantz, Kenneth (kd)

den 4 november Fråga 2005/06:297 av Kenneth Lantz kd till finansminister Pär Nuder s Förenkling av regelverket för idrottsrörelsen Den ideella sektorn spelar en oerhört viktig roll i det civila samhället den kanaliserar medlemmars intressen, fångar upp engagemang och balanserar gentemot det offentliga. En ideell

Inlämnad: 2005-11-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1310 av Ullenhag, Erik (fp)

den 27 mars Fråga 2005/06:1310 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Screening för tjocktarmscancer försöksverksamhet i Uppsala I Sverige dör ca 2 500 personer varje år på grund av cancer i tjocktarmen eller i ändtarmen. Sjukligheten och dödligheten skulle kunna minskas om sjukdomen upptäcktes tidigare

Inlämnad: 2006-03-27 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1623 av Ullenhag, Erik (fp)

den 16 maj Fråga 2005/06:1623 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Morgan Johansson s Vaccination mot pneumokockbakterien Vaccination mot pneumokockbakterien ingår i dag inte i det vaccinationsprogram som erbjuds barn inom barnhälsovården och skolan. Pneumokocker är en bakterie som kan orsaka sjukdomar som lunginflammation,

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)