Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (87 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1807 av Sidén, Anita (m)

den 13 juni Fråga 2005/06:1807 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström s Brister i rättssäkerheten I maj 2004 startade justitiekanslern Göran Lambertz ett tillsynsprojekt om rättssäkerheten i brottmål. Bakgrunden var att ta reda på om rättssäkerheten är tillräcklig hos polis, åklagare och domstol.

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare

Skriftlig fråga 2005/06:914 av Lantz, Kenneth (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:914 av Kenneth Lantz kd till justitieminister Thomas Bodström s Jämkning av trafikskadeersättning I dag kan jämkning av trafikskadeersättning till en förare som kört rattfull endast ske om denne varit grovt vårdslös. Om grov vårdslöshet inte kan bevisas utges i stället full trafikskadeersättning.

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:773 av Sidén, Anita (m)

den 12 januari Fråga 2005/06:773 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström s Förtroendet för polisen Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att kommuner köper in tjänster från väktarbolag för att bevaka gator och torg. Att stå för trygghet mot brottslighet är en uppgift som egentligen tillhör

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:264 av Lantz, Kenneth (kd)

den 28 oktober Fråga 2005/06:264 av Kenneth Lantz kd till justitieminister Thomas Bodström s Särskilda åklagare för bedrägeri mot Försäkringskassan Jag har i en tidigare fråga tagit upp problemet med att så få anmälningar om bedrägeri gentemot Försäkringskassan utreds. I de fall anmälningarna utreds, leder endast

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:207 av Lantz, Kenneth (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:207 av Kenneth Lantz kd till justitieminister Thomas Bodström s Polisens utredningar av försäkringsfusk År 2004 inkom 1 879 anmälningar till polisen om bedrägeri, grovt bedrägeri eller bedrägligt beteende gentemot Försäkringskassan. Få av dessa anmälningar uppklaras, eller ens utreds,

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:152 av Sidén, Anita (m)

den 14 oktober Fråga 2005/06:152 av Anita Sidén m till statsrådet Morgan Johansson s Dödligt fågelvirus Fågelviruset som påträffats i Turkiet är av den dödliga sorten, H5N1. Enligt nyhetsbryrån AP och EU:s hälsokommissionär Markos Kyprianou finns en direkt koppling mellan detta virus och det virus som tidigare

Inlämnad: 2005-10-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1741 av Sidén, Anita (m)

den 27 maj Fråga 2004/05:1741 av Anita Sidén m till statsrådet Morgan Johansson om ökningen av barndiabetes Antalet fall av barndiabetes har under de senaste årtiondena ökat kraftigt. Detta visar ny statistik enligt Sveriges Radio i Gävleborg. I Sverige har så många som 6 400 barn diabetes, vilket är den näst högsta

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:640 av Sidén, Anita (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:640 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om unga som offer för brott Många unga lever i dag med våldet som en del av sin vardag. Trots detta är beredskapen för att stödja och hjälpa unga som blivit utsatta för brott dålig. Brottsoffren får ärr som de tvingas bära

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1696 av Sidén, Anita (m)

den 23 maj Fråga 2004/05:1696 av Anita Sidén m till statsrådet Morgan Johansson om fågelinfluensan I Vietnam, Thailand och Kambodja har minst 92 personer fått fågelinfluensa när de hanterat fjäderfän. Viruset misstänks ha muterat och sedan smittat mellan människor. I en alldeles ny rapport skärper därför WHO tonen

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1694 av Sidén, Anita (m)

den 23 maj Fråga 2004/05:1694 av Anita Sidén m till statsrådet Morgan Johansson om benskörhet Sverige har en av de högsta förekomsterna av frakturer i världen. Varannan kvinna och var fjärde man riskerar att få en benskörhetsfraktur under livet. Varje år inträffar ca 70 000 frakturer som har samband med benskörhet,

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:607 av Sidén, Anita (m)

den 19 maj Interpellation 2004/05:607 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barn som bevittnar misshandel Varje år misshandlas tiotusenstals kvinnor i Sverige av en anhörig i hemmet, det är en fruktansvärt hög siffra. Vad som är lika illa är att mer än 100 000 barn varje år tvingas bevittna hur

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1656 av Sidén, Anita (m)

den 19 maj Fråga 2004/05:1656 av Anita Sidén m till socialminister Berit Andnor om narkotikaklassning av ketamin Narkosläkemedlet ketamin är nu på väg att bli en mycket farlig drog i Sverige. Läkemedelsverket varnar till och med för den så kallade partydrogen. Syftet att koppla ordet party till en drog kan få ungdomar

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:557 av Sidén, Anita (m)

den 27 april Interpellation 2004/05:557 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barn som bevittnar misshandel Varje år misshandlas tiotusentals kvinnor i Sverige av en anhörig i hemmet, det är en fruktansvärt hög siffra. Vad som är lika illa är att mer än 100 000 barn varje år tvingas bevittna hur

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1494 av Sidén, Anita (m)

den 25 april Fråga 2004/05:1494 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om minderåriga flickors besök på slutna anstalter Minderåriga flickor, som vill besöka pojkvänner på kriminalvårdsanstalt, ska enligt Kriminalvårdens bestämmelser ha medgivande från sina vårdnadshavare. I praktiken är detta medgivande

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1461 av Sidén, Anita (m)

den 20 april Fråga 2004/05:1461 av Anita Sidén m till finansminister Pär Nuder om stöd till organisationer mot kvinnovåld Det är positivt att regeringen har lyft upp frågan om mäns våld mot kvinnor även om det fortfarande finns en del frågetecken om när pengarna ska betalas ut. Ett annat frågetecken kring pengarna

Inlämnad: 2005-04-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1360 av Sidén, Anita (m)

den 6 april Fråga 2004/05:1360 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om legala knarkaffärer i Sverige Ungdomar kan köpa drogrika kaktusar via Internet. Det fordras bara några knapptryck på datorn och en vecka senare anländer ett brunt vadderat kuvert med posten. Bland skyddade bitar av frigolit ligger

Inlämnad: 2005-04-06 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1276 av Sidén, Anita (m)

den 18 mars Fråga 2004/05:1276 av Anita Sidén m till statsrådet Morgan Johansson om fria sprutor till narkomaner Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, förutspår en olycklig utveckling om riksdagen öppnar dörrarna för fria sprutor. Många av dessa föräldrar har levt i den bistra verkligheten och vet vad de talar om.

Inlämnad: 2005-03-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1200 av Sidén, Anita (m)

den 10 mars Fråga 2004/05:1200 av Anita Sidén m till statsrådet Morgan Johansson om könssjukdomen klamydia Varje dag smittas ungefär 90 personer av könssjukdomen klamydia. Förra året ökade antalet smittade med 20 jämfört med år 2003. Ökningen är störst bland unga kvinnor i åldern 1519 år. Klamydia är den vanligaste

Inlämnad: 2005-03-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:936 av Sidén, Anita (m)

den 11 februari Fråga 2004/05:936 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om stöd till vittnen Alltfler ungdomar utsätts för hot när de ska vittna i rättegångar. Hot har blivit en naturlig del av vardagen för många ungdomarkonstaterar stödpersonen Aksana i Uppsala. Brottsofferjourer runtom i landet har

Inlämnad: 2005-02-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)