Dokument & lagar (60 träffar)

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare

Interpellation 2005/06:255 av Åström, Alice (v)

den 10 februari Interpellation 2005/06:255 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s Guantánamofångarnas rättigheter Det är inte bara på militärbasen Guantánamo som det finns fångar som av USA anklagas för att vara så kallade fientliga kombattanter. Det finns fångar även på andra håll i världen som

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Guantánamofångarnas rättigheter

Interpellation 2005/06:254 av Åström, Alice (v)

den 10 februari Interpellation 2005/06:254 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s Internflyktingars situation och rättigheter Internflyktingar finns i dag i minst 49 länder. Deras sammanlagda antal uppgår till 25 miljoner. Detta gör att det i dag finns fler internflyktingar än flyktingar i världen.

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Internflyktingars situation och rättigheter

Interpellation 2005/06:250 av Åström, Alice (v)

den 9 februari Interpellation 2005/06:250 av Alice Åström v till statsrådet Carin Jämtin s Biståndet till den paramilitära demobiliseringen i Colombia Inom kort kommer statsrådet att ta ställning till huruvida Sverige ska förlänga det kontroversiella stödet till demobiliseringen av paramilitärer i Colombia. Sverige

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Biståndet till den paramilitära demobiliseringen i Colombia

Skriftlig fråga 2005/06:976 av Åström, Alice (v)

den 9 februari Fråga 2005/06:976 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s Europarådets ministerråd och brotten mot mänskliga rättigheter i Tjetjenien I en resolution av den 25 januari 2006 underströk Europarådets parlamentariska församling att allvarliga och grova brott fortfarande pågår i Tjetjenien.

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:810 av Åström, Alice (v)

den 19 januari Fråga 2005/06:810 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s Det palestinska parlamentsvalet Den 17 januari, bara åtta dagar före det kommande palestinska parlamentsvalet, stormade israelisk polis det palestinska folkpartiets PPP kontor i östra Jerusalem. Affischer och annat valmaterial

Inlämnad: 2006-01-19 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:461 av Åström, Alice (v)

den 24 november Fråga 2005/06:461 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s Nordiska diplomaters uteblivna besök i Västsahara Den marockanska regeringen har stoppat den svenske förstesekreteraren vid ambassaden i Rabat, Jones Wendels, besök i Västsahara. Besöket skulle ha gjorts tillsammans med norska

Inlämnad: 2005-11-24 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:122 av Åström, Alice (v)

den 18 november Interpellation 2005/06:122 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s Situationen i Västsahara Det är hög tid att den svenska regeringen höjer rösten mot den marockanska regeringen när det gäller situationen i Västsahara. I snart ett årtionde har den marockanska regeringen saboterat

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:121 av Åström, Alice (v)

den 18 november Interpellation 2005/06:121 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s USA-alliansens brott mot internationella konventioner och mänskliga rättigheter i Irak USA-alliansens angrepp på Irak var ett uppenbart folkrättsbrott. Detta brott har USA försökt rättfärdiga med att diktatorn Saddam

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:120 av Åström, Alice (v)

den 18 november Interpellation 2005/06:120 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s Den politiska utvecklingen inför det kommande valet i Bolivia Bolivia är Latinamerikas fattigaste land. Det styrdes under 1970- och 1980-talen av militärdiktaturer. Den mest framträdande av dem var general Banzer,

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:12 av Åström, Alice (v)

den 19 september Interpellation 2005/06:12 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s Fängslade utan rättegång i Eritrea Våren 2001 firade Eritrea sitt tioårsjubileum av sin självständighet som stat. Eritreas självständighet var resultatet av ett 30 år långt krig för nationell självbestämmanderätt.

Inlämnad: 2005-09-19 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2139 av Åström, Alice (v)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2139 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om avtalet mellan EU och Marocko om de västsahariska fiskevattnen Den senaste tidens utveckling i de ockuperade områdena i Västsahara är mycket oroande. Den sahariska befolkningen har genomfört omfattande demonstrationer och krävt

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2114 av Åström, Alice (v)

den 19 augusti Fråga 2004/05:2114 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om frigivande av Polisariofångar i marockanska fängelser Den västsahariska befrielserörelsen Polisario meddelade den 18 augusti att man avser att frige de officerare, underbefäl och soldater som under flera år varit krigsfångar

Inlämnad: 2005-08-19 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2064 av Åström, Alice (v)

den 25 juli Fråga 2004/05:2064 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om de förbjudna Prideparaderna i Lettland och Polen En återkommande och av de flesta uppskattad bild i vår gatubild är Prideparaden som drar genom Stockholm i samband med Pridefestivalen varje sommar. I vårt grannland Lettland planerades

Inlämnad: 2005-07-25 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1836 av Åström, Alice (v)

den 9 juni Fråga 2004/05:1836 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om läget i Bolivia Läget i Bolivia utvecklar sig mot inbördeskrig. Tidigare regeringar i landet har på ett sätt som strider mot Bolivias konstitution ingått avtal med transnationella företag som varit ytterst oförmånliga för Bolivia,

Inlämnad: 2005-06-09 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:583 av Åström, Alice (v)

den 12 maj Interpellation 2004/05:583 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om den baskiska frågan Baskien är ett område i norra Spanien som också sträcker sig in i Frankrike. Större delen av Baskien ligger dock i Spanien. I Frankrike lever endast 250 000 basker. Det är ett industriellt utvecklat område.

Inlämnad: 2005-05-12 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:563 av Åström, Alice (v)

den 29 april Interpellation 2004/05:563 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om situationen i Västsahara Västsahara ett land söder om staten Marocko var en gång en spansk koloni. Det var det fram till 1976. Det västsahariska folket hade då länge bekämpat den spanska kolonialmakten, särskilt under

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1537 av Åström, Alice (v)

den 29 april Fråga 2004/05:1537 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om de ottomanska arkiven Turkiets statsminister, Tayep Erdogan, har lovat att de ottomanska arkiven är öppna för vem som helst. Detsamma har den arkivansvarige professor Yusuf Halacoglu förklarat. Dessa påståenden stämmer inte överens

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:491 av Åström, Alice (v)

den 24 mars Interpellation 2004/05:491 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om demokratisk utveckling i El Salvador Det finns en oroande tendens när det gäller USA:s inflytande på politiken i Latinamerika. Man stöder oförbehållsamt president Uribes oförsonliga politik gentemot gerillagrupperna i Colombia,

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:466 av Åström, Alice (v)

den 15 mars Interpellation 2004/05:466 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om kvinnors situation i krigets Colombia I den blodiga konflikten i Colombia har det under de senaste 40 åren pågått brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt. I kriget begås grova övergrepp på

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Paginering