Dokument & lagar (88 träffar)

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare

Skriftlig fråga 2005/06:1219 av Sjösten, Ulf (m)

den 16 mars Fråga 2005/06:1219 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Väntetider vid landets domstolar En viktig del av rättssäkerheten är att ärenden, oavsett om det är brottsmål eller tvister, kan avgöras inom en rimlig tid. I brottmål måste vittnen ha en rimlig chans att komma ihåg händelsen

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1126 av Sjösten, Ulf (m)

den 1 mars Fråga 2005/06:1126 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Brottsoffrens situation Hennes mamma blev mördad och nu fruktar hon själv för sitt liv. Sedan dådet har två instanser, tingsrätt och hovrätt, funnit att hon som närmast anhörig har rätt till skadestånd för sitt lidande. Men trots

Inlämnad: 2006-03-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1086 av Sjösten, Ulf (m)

den 23 februari Fråga 2005/06:1086 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Polisens kommunikationscentraler I en nyligen publicerad artikel i Borås Tidning kunde man läsa om två poliskulturer som krockar: geografiska svårigheter och problem för allmänheten att komma fram allt kopplat till polisens

Inlämnad: 2006-02-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:974 av Sjösten, Ulf (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:974 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Polisens styrning I slutet av förra året presenterade Riksrevisionen en rapport om hur styrningen av den svenska polisen fungerade. Kritiken i rapporten var mycket tydlig. Nu föreslår revisionens styrelse att riksdagen ska

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:973 av Sjösten, Ulf (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:973 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Polisens personalresurser De senaste dagarna har det i medierna rapporterats om möjliga uppsägningar av polispersonal efter höstens val. Uppgifterna ska ha kommit från Rikspolisstyrelsen. Uppgifterna indikerar att det socialdemokratiska

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:914 av Lantz, Kenneth (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:914 av Kenneth Lantz kd till justitieminister Thomas Bodström s Jämkning av trafikskadeersättning I dag kan jämkning av trafikskadeersättning till en förare som kört rattfull endast ske om denne varit grovt vårdslös. Om grov vårdslöshet inte kan bevisas utges i stället full trafikskadeersättning.

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:806 av Sjösten, Ulf (m)

den 18 januari Fråga 2005/06:806 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Kostnader för polisinsatser i samband med EM i friidrott Till sommaren kommer EM i friidrott att gå av stapeln i Göteborg. Kostnaden för Ppolismyndigheten i Västra Götaland beräknas till ca 55 miljoner kronor. Det har framförts

Inlämnad: 2006-01-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:805 av Sjösten, Ulf (m)

den 18 januari Fråga 2005/06:805 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Åtgärder för att minska brottsligheten bland unga lagöverträdare Brottsligheten går allt längre ned i åldrarna. Anmälningarna till polisen i Borås om misstänkta under 15 år ökade med närmare 84 förra året. Det är mycket snatterier

Inlämnad: 2006-01-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:754 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:754 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Utredning av miljörelaterad brottslighet Dubblett av fråga 2005/06:

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:752 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:752 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson s Återkallade alkoholtillstånd på grund av utskänkning till underåriga Att förhindra servering av alkohol till underåriga är ett viktigt incitament för alkohollagen. Många betonar utifrån olika utgångspunkter vikten av att skydda

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:750 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:750 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Medelbeläggningen på landets kriminalvårdsanstalter Landets fängelser är fulla och i vissa fall överfulla. Det är över 30 år sedan så många satt i fängelse som nu. Under november 2005 satt i snitt 4 833 personer i fängelse.

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:749 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:749 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Utredning av miljörelaterad brottslighet Utredningar om miljöbrottslighet har en lång, problemfylld historia. Snårig lagstiftning, bristande resurser och kompetensbrister har inneburit att antalet lagförda brott har varit mycket

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:673 av Sjösten, Ulf (m)

den 19 december Fråga 2005/06:673 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Lämpliga åtgärder mot illegal jakt I Sverige finns det omkring 300 000 jägare. Bland dessa, som i alla andra grupper i samhället, finns det de som inte följer lagen. Ett olagligt beteende ska naturligtvis aldrig accepteras

Inlämnad: 2005-12-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:470 av Sjösten, Ulf (m)

den 24 november Fråga 2005/06:470 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson s Narkotikaklassning av droger GHB gammahydroxybutyrat och GHB-liknande droger har varit ett stort problem de senaste åren, framför allt i Västsverige. För någon månad sedan förgiftades även flera ungdomar i Uppsalatrakten. Att drogen

Inlämnad: 2005-11-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:469 av Sjösten, Ulf (m)

den 24 november Fråga 2005/06:469 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Brister inom Rikspolisstyrelsen Riksrevisionen har riktat kraftig kritik mot Rikspolisstyrelsen och dess sätt att leda och styra polisens verksamhet. I rapporten går Riksrevisionen så långt att man säger: Rikspolisstyrelsen

Inlämnad: 2005-11-24 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:408 av Sjösten, Ulf (m)

den 18 november Fråga 2005/06:408 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Ersättning till våldtäktsoffer En våldtäkt är lika kränkande oavsett om offret är 14, 25 eller 40 år gammalt. Frågan är om det inte är ännu mer kränkande när ett barn blir utsatt för ett så grovt brott. Trots det har Svea

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:264 av Lantz, Kenneth (kd)

den 28 oktober Fråga 2005/06:264 av Kenneth Lantz kd till justitieminister Thomas Bodström s Särskilda åklagare för bedrägeri mot Försäkringskassan Jag har i en tidigare fråga tagit upp problemet med att så få anmälningar om bedrägeri gentemot Försäkringskassan utreds. I de fall anmälningarna utreds, leder endast

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:230 av Sjösten, Ulf (m)

den 25 oktober Fråga 2005/06:230 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Straffskalorna Många människor är med rätta upprörda över att straff för rattfylla ibland sätts lågt av domstolarna. Senast uppmärksammades fallet där en elva månader gammal flicka och hennes farmor kördes på och dödades av

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:207 av Lantz, Kenneth (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:207 av Kenneth Lantz kd till justitieminister Thomas Bodström s Polisens utredningar av försäkringsfusk År 2004 inkom 1 879 anmälningar till polisen om bedrägeri, grovt bedrägeri eller bedrägligt beteende gentemot Försäkringskassan. Få av dessa anmälningar uppklaras, eller ens utreds,

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)