Sök (575 834 träffar)

Sortera

Betänkande 2020/21:SoU9


Beredning: 2021-02-02 Justering: 2021-02-09 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:KrU3


Beredning: 2021-02-02 Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:KrU4


Beredning: 2021-02-02 Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:MJU6


Beredning: 2021-02-02 Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-23 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:NU13


Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:NU14


Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:SfU13


Beredning: 2021-01-28 Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:SfU14


Beredning: 2021-01-28 Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:SkU16


Beredning: 2021-01-21 Justering: 2021-02-09 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:SkU17


Beredning: 2021-01-21 Justering: 2021-02-09 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:SoU14


Beredning: 2021-01-28 Justering: 2021-02-09 Debatt: 2021-02-23 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:UbU8


Beredning: 2021-01-19 Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:CU15


Beredning: 2021-01-19 Justering: 2021-02-04 Debatt: 2021-02-11 Beslut: 2021-02-11

Betänkande 2020/21:CU7


Beredning: 2021-01-19 Justering: 2021-02-04 Debatt: 2021-02-11 Beslut: 2021-02-11

Betänkande 2020/21:CU8


Beredning: 2021-01-19 Justering: 2021-02-04 Debatt: 2021-02-11 Beslut: 2021-02-11

Betänkande 2020/21:FöU8


Beredning: 2021-01-21 Justering: 2021-01-28 Debatt: 2021-02-11 Beslut: 2021-02-11

Betänkande 2020/21:UbU7


Justering: 2021-02-04 Debatt: 2021-02-11 Beslut: 2021-02-11

Betänkande 2020/21:FiU16


Beredning: 2021-01-28 Justering: 2021-02-04 Debatt: 2021-02-10 Beslut: 2021-02-10

Betänkande 2020/21:FiU19


Beredning: 2021-01-21 Justering: 2021-02-04 Debatt: 2021-02-10 Beslut: 2021-02-10

Betänkande 2020/21:KU15


Beredning: 2021-01-19 Justering: 2021-02-04 Debatt: 2021-02-10 Beslut: 2021-02-10