Näringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 februari 2017

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-02-21 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information om ägarstyrning m.m. av statligt ägda bolag.

3. Riksrevisionens rapport om statligt stöd till innovationer och företagande (NU11)
Beredning
Skr. 2016/17:79 och motion
Föredragande: MK

4. Återrapport från OECD-konferens i Paris (HR, SA)

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 februari kl. 10.00.


Bilagor