Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 9 april 2019

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: Skandiasalen

kl. 11-12
1. Föredragning om IMF och Världsbanksgruppens vår- och årsmöten
Information (gemensamt med utrikesutskottet)
Finansminister Magdalena Andersson, minister för internationellt utvecklingsarbete Peter Eriksson och vice riksbankschef Per Jansson
- Det världsekonomiska läget
- Policyfrågor IMF
- Policyfrågor Världsbanksgruppen

kl. 12-ca 12.30
2. Aktuella EU-frågor
Information (endast finansutskottet)
Finansminister Magdalena Andersson
- EMU-fördjupning

3. Anmälningar

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Torsdag 11 april kl. 10.30

Bilagor


1. PM från regeringskansliet
2. Ev. underlag delas senare