Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 11 juni 2019

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:43
Datum och tid: 2019-06-11 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning

Bilagor


1. Särskilda protokoll 2018/19:41 och 2018/19:42
3. KansliPM