Beslut

16.00 onsdag 15 maj 2019
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)