Beslut

16.00 onsdag 12 juni 2019
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)