Visning av Riksdagshuset på engelska

Mellan den 24 juni och den 16 augusti ges visningar av Riksdagshuset på engelska varje vardag.

Tid: 12.00, 13.00, 14.00 och 15.00 Plats: Riksgatan 3

Vill du veta hur det går till när riksdagens ledamöter beslutar om viktiga frågor? Under en timme får du besöka de platser i Riksdagshuset där politikerna fattar sina beslut. Under rundturen får du både veta vad som händer i riksdagen i dag och historiska tillbakablickar.

Du behöver inte boka visning i förväg, och alla visningar är gratis. Det finns 28 platser per visningstillfälle.

Besök riksdagen