Visning av Riksdagshuset på svenska

Mellan den 24 juni och den 16 augusti ges visningar av Riksdagshuset på svenska varje vardag.

Tid: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 och 15.30 Plats: Riksgatan 3

Vill du veta hur det går till när riksdagens ledamöter beslutar om viktiga frågor? Under en timme får du besöka de platser i Riksdagshuset där politikerna fattar sina beslut. Under rundturen får du både veta vad som händer i riksdagen i dag och historiska tillbakablickar.

Du behöver inte boka visning i förväg, och alla visningar är gratis. Det finns 28 platser per visningstillfälle.

Besök riksdagen