EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 8 november 2019

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:12


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-11-08 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - försvar
  Statssekreterare Jan-Olof Lind
  Återrapport från möte i rådet den 14 maj 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 28-29 augusti 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 november 2019
 2. (ca kl. 09.20) Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Annika Söder
  Återrapport från möte i rådet den 14 oktober 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 november 2019
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 6 november 2019.
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den
  15 november 2019 kl. 09.00 
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor - handel
  * Allmänna frågor
  * Jordbruk och fiske
  * Utbildning, 
  ungdom, kultur och idrott