EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 17 januari 2020

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:20


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-01-17 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 5 december 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 21 januari 2020
 2. (ca. kl. 09.30) Utrikes frågor
  Utrikesminister Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 9 december 2019
  Återrapport från möte i rådet den 10 januari 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 januari 2020
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 11 och 13 december 2019 och protokoll från sammanträdet den 10 januari 2020.
 4. ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum 
  fredagen den 24 januari 2020 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Jordbruk och fiske