EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 14 februari 2020

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:23


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-02-14 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 21 januari 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 februari 2020
 2. (ca. kl. 09.30) Utrikes frågor
  Utrikesminister Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 20 januari 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 februari 2020
 3. (ca kl. 10.10) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Utbildningsminister Anna Ekström
  Återrapport från möte i rådet 8 november 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 februari 2020
 4. (ca. kl. 10.20) Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 28 januari 2020
  Information och samråd inför extrainsatt möte i rådet den 17 februari 2020
 5. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 17 resp. 24 januari och protokoll från sammanträdet den 24 januari 2020.
 6. ev.) Övriga frågor

  Anm: Vänligen observera att rådet för jordbruk och fiske den 17-18 februari är inställt. EU-nämnden kommer därför inte att behandla dessa frågor den 14 februari.

  Anm: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 19 februari 2020 kl. 14.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Europeiska rådet
                                                                     
  forts.