EU-nämndens sammanträde

11.30 måndag 23 mars 2020

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:35


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-03-23 kl. 11:30
Plats: Obs! EU-nämndens sessionssal RÖ9-54

Föredragningslista

  1. Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter
    Statsrådet Hans Dahlgren