EU-nämndens sammanträde

11.30 måndag 25 maj 2020

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:53


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-05-25 kl. 11:30
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från videomöte den 22 april 2020
  Information och samråd inför videomöte den 26 maj 2020
 2. Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter
  Statsrådet Hans Dahlgren
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 20 maj 2020

 4. (ev.) Övriga frågor