EU-nämndens sammanträde

11.00 onsdag 3 juni 2020

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:55


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-06-03 kl. 11:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista