EU-nämndens sammanträde

08.00 fredag 5 juni 2020

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:56


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-06-05 kl. 08:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista