EU-nämndens sammanträde

10.00 onsdag 8 juli 2020

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:61


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-07-08 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista