EU-nämndens sammanträde

16.00 torsdag 16 juli 2020

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:63


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-07-16 kl. 16:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 17-18 juli 2020
 3. (ev.) Övrigt

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 17 juli kl. 10.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Jordbruk och fiske