EU-nämndens sammanträde

10.00 fredag 17 juli 2020

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:64


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-07-17 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från videomöte den 29 juni 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 juli 2020
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 10 och 16 juli samt uppteckningar från sammanträdet den 8 juli 2020
 4. (ev.) Övriga frågor