Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 januari 2020

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2020-01-16 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning (AU5)
Beredning
Skr. 2019/20:48 och motioner
Föredragande: CK

2. Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete (AU6)
Beredning
Skr. 2019/20:46 och motioner
Föredragande: CK

3. mställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB och SH

4. Inbjudan till europeiska parlamentsveckan, Bryssel 18–19 februari 2020
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

5. Inbjudan till OECD:s globala parlamentarikerdagar, Paris 24–26 februari 2020
Fråga om deltagande av utskottets nätverksrepresentanter. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Inbjudan att delta i Sveriges delegation till CSW 64, New York 9–13 mars 2020
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

7. Utskottets Uppföljnings- och utvärderingsgrupp
Fråga om deltagare. Ev. beslut
Föredragande: Martin Brandorf

8. Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster A2018:01
Information, särskilda utredaren Maria Hemström Hemmingsson

9. Kanslimeddelanden

- Anmälan av sammanträdesplanen

- Anmälan av PM om aktuella utredningar och DS:ar

- Anmälan av skrivelse

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 9-12 i Andrakammarsalen. Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat Psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Bilagor


1. Föredragnings-PM, Motionshäfte
2. Föredragnings-PM, Motionshäfte
3. Föredragnings-PM, Motionshäfte
4. Inbjudan, preliminärt program
5. Inbjudan
6. Inbjudan
7. PM
8. Utredningen
9. Sammanträdesplan, PM om aktuella utredningar, skrivelse