Civilutskottets sammanträde

09.30 torsdag 28 maj 2020

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:40
Datum och tid: 2020-05-28 09:30
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Förslag om utskottsinitiativ om stöd till hyresgäster m.m.
Beslut om fortsatt hantering
Föredragande: EH, Sjö

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2020 (tid och plats meddelas senare)

Bilagor