Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 3 december 2019

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2019-12-03 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. EU:s långtidsbudget
Överläggning
Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Torsdag 5 december kl. 10.30

Bilagor


1. Underlag delas senare
3. Protokoll nr. 2019/20:15 delas senare