Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 16 januari 2020

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-01-16 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Några frågor om straff för marknadsmissbruk (FiU31)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:45
Föredragande: EJ

3. Övrigt

4. Nästa sammanträde
Torsdag 23 januari kl. 10.30

Bilagor


2. Utkast till betänkande 2019/20:FiU31