Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 13 februari 2020

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2020-02-13 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Inrikesminister Mikael Damberg och rikspolischef Anders Thornberg besöker utskottet

2. Justering av protokoll

3. Hemlig dataavläsning (JuU19)
Justering
Proposition 2019/20:64 och motioner
Föredragande: EL

4. Unga lagöverträdare (JuU30)
Forts. beredning
Motioner
Föredragande: TL

5. Terrorism (JuU32)
Forts. beredning
Motioner
Föredragande: MG

6. Kommissionens arbetsprogram 2020 (JuU4y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Forts. beredning
COM(2020) 37
Föredragande: TL

7. 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU16)
Beredning
Skrivelse 2019/20:62 och motioner
Föredragande: LL

8. EU-frågor

9. Utskotteresa till Västernorrlands län

10. Seminarium om ekonomisk brottslighet

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 11.00.

Bilagor


PM
Protokoll 2019/20:15
Utkast till betänkande 2019/20:JuU19
Utkast till betänkande 2019/20:JuU30
Utkast till betänkande 2019/20:JuU32
PM, Arbetsprogramoch PU från utrikesutskottet
PM, recit och motioner
-
PM om utskottsresa
PM om seminarium om ekonomisk brottslighet,
Utkast till upplägg