Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 12 september 2019

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-12 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. EU-bevakning

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fråga om att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig
Beredning
Föredragande: KÖ

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


1.
a. Inkomna skrivelser
b. Utkast till ärendeplan
c. Förslag till sammanträdesplan
d. KansliPM kommittéer m.m.
(b-d delas på sammanträdet)
2-3. KansliPM
4. Se särskild föredragningslista