Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 3 december 2019

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2019-12-03 11:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Riksdagens ombudsmän informerar om
2019/20 års ämbetsberättelse
(öppet sammanträde)

Bilagor


KansliPM