Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 januari 2020

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-01-14 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning
av länsstyrelserna (KU2)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:117
Föredragande: LW

5. Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter
för ingående mervärdesskatt vid representation (KU7)
Fortsatt beredning
Framst. 2019/20:RS6
Föredragande: JJ

6. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Fortsatt beredning
Redog. 2019/20:JO1
Föredragande: JFG

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM
4-6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista