Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 26 maj 2020

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:50
Datum och tid: 2020-05-26 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

2. Riksdagens ombudsmän (JO)
Information
Chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning med medarbetare

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Planerade ärenden
Information

6. Deltagande på distans
Fråga om utskottsinitiativ
Föredragande: KÖ

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


4-5. KansliPM
6. KansliPM, remissvar (delas delvis elektroniskt under måndagen)
7. Protokoll