Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 7 november 2019

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-07 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Val av ställföreträdande JO
Beslut
Föredragande: PN

3. En ny beteckning för kommuner på regional nivå och
vissa frågor om regionindelning (KU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:127 delvis, prop. 2018/19:162 och motion
Föredragande: ACB

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

7. Uppföljning av första riksmötet

Bilagor


2. KansliPM
3. Tidigare utsänt material
4. Se särskild föredragningslista
7. KansliPM