Kulturutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 januari 2020

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2020-01-14 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:13 av den 5 december 2019

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg, Riksrevisionen, informerar om granskningsrapporten Fri entré till statliga museer

Rapport 2019/20 RIR 2019:39

3. Fråga om överlämnande av motionsyrkande till civilutskottet

Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 10

4. Inkommande skrivelser
Dnr 800-2019/20
Dnr 824-2019/20
Dnr 921-2019/20
Dnr 969-2019/20
Dnr 983-2019/20

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 januari 2020 kl. 11.00

Bilagor