Kulturutskottets sammanträde

09.00 torsdag 26 mars 2020

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-03-26 09:00
Plats: SKANDIASALEN

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:23 av den 10 mars 2020

2. Kulturarvsfrågor (KrU9)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Frågor om film och public service (KrU11)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Fråga om överlämnande av motionsyrkande till konstitutionsutskottet

Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M), yrk. 1

5. Inkommen skrivelse
Dnr 1469-2019/20
Dnr 1472-2019/20
Dnr 1483-2019/20
Dnr 1517-2019/20
Dnr 1530-2019/20
Dnr 1577-2019/20

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 april 2020 (tid meddelas senare)

Bilagor