Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.30 torsdag 28 maj 2020

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:41
Datum och tid: 2020-05-28 10:30
Plats: Skatteutskottets sessionssal (RÖ4-09)

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik (MJU19)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:137 och motioner
Föredragande: CN

3. Genomförande av de reviderade avfallsdirektiven (MJU20)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:156 och motioner
Föredragande: SE

4. Information om utskottsinitiativ avseende returpappersinsamling
Representanter från Naturvårdsverket

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 juni 2020

Bilagor


Punkt 2 och 3: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan