Socialförsäkringsutskottets sammanträde

08.00 torsdag 26 mars 2020

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-03-26 08:00
Plats: Skandiasalen (N3-04)

1. Justering av protokoll

2. Medborgarskap (SfU16)
Justering
Motioner
Föredragande:

3. Fråga om förslag till utskottsinitiativ om vissa ytterligare ändringar i arbetskraftsutredningens direktiv

4. Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring (SfU25)
Justering
Initiativ
Motioner
Föredragande:

5. Socialförsäkringsfrågor (SfU17)
Justering
Motioner
Föredragande: MN

6. Ekonomisk familjepolitik (SfU18)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

7. Pensioner (SfU19)
Justering
Motioner
Föredragande: FH

8. Migration och asylpolitik (SfU20)
Beredning
Motioner
Föredragande: SB, MN, JE

9. Anhöriginvandring (SfU21)
Beredning
Motioner
Föredragande: FH

10. Arbetskraftsinvandring (SfU22)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor