Skatteutskottets sammanträde

11.00 tisdag 8 oktober 2019

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-08 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 10.00

Bilagor