Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 8 oktober 2019

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-10-08 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Personlig assistans för hjälp med andning (SoU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:145 och motioner
Föredragande: AR

3. Förenklad motionshantering
Fråga om beslut om riktlinjer
Föredragande: CB

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 10 oktober 2019 kl. 10.00

Bilagor