Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 3 december 2019

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-12-03 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:11

2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Justering
Proposition 2019/20:1 och motioner
Föredragande: AK

3. Information gällande säkerheten på Stockholm Arlanda Airport
Säkerhetsdirektören Mats Paulsson och Fredrik Elgh, ansvarig public affairs, från Swedavia, avdelningschefen Gunnar Ljungberg och enhetschefen Andreas Holmgren från Transportstyrelsen samt företrädare för Polismyndigheten informerar med anledning av medierapporteringen om säkerheten på Stockholm Arlanda Airport

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 december kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU1