Trafikutskottets sammanträde

10.00 torsdag 5 december 2019

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-12-05 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:12

2. Yrkestrafik och taxi (TU6)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: CF

3. Internet Governance Forum
Återkoppling
Rapportörer: HG och DB

4. Inkomna skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 december kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Skrivelser