Trafikutskottets sammanträde

10.00 torsdag 13 februari 2020

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-02-13 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:18

2. Information om pråmtrafik
Maritim konsult Anna Hammargren och Johan Lantz, vd Avatar Logistics, informerar om pråmtrafikens möjligheter och etablering

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 februari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation