Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

13.00 torsdag 9 juli 2020

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2020-07-09 13:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om Afghanistan
Utrikesminister Ann Linde m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Överste Andreas Odung m.fl., Försvarsmakten
Information

2. Information om Irak
Utrikesminister Ann Linde m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Överste Andreas Odung m.fl., Försvarsmakten
Information

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

Bilagor