Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

10.00 tisdag 3 december 2019

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-12-03 10:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder m.fl., Utrikesdepartementet
Statssekreterare Jan-Olof Lind m.fl., Försvarsdepartementet

3. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Fortsatt beredning
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 december 2019 kl. 10.00

Bilagor