Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

07.45 torsdag 26 mars 2020

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2020-03-26 07:45
Plats: RÖ5-32

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (UFöU4)
Utrikesminister Ann Linde m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Brigadgeneral Lena Persson Herliz m.fl., Försvarsmakten
Information
Proposition 2019/20:86

7. Information om Afghanistan
Utrikesminister Ann Linde m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Brigadgeneral Lena Persson Herliz m.fl., Försvarsmakten
Information

8. Information om Irak
Utrikesminister Ann Linde m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Brigadgeneral Lena Persson Herliz m.fl., Försvarsmakten
Information

9. Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Fråga om att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Proposition 2019/20:110
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2020 kl. 09.00

Bilagor