Utrikesutskottets sammanträde

11.00 tisdag 3 december 2019

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2019-12-03 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:15

2. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Justering
Budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 7 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Arbetet i frågor som rör Kina (UU4)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:18 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 december kl. 09:30

Bilagor