Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 3 december 2019

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-12-03 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Polarforskningssekretariatet
Direktören Katarina Gårdfeldt från Polarforskningssekretariatet

2. Information från Svenska Unescorådet
Generalsekreteraren Mats Djurberg och biträdande generalsekreteraren Karin Stenson, båda från Svenska Unescorådet

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:12

4. Anmälningar
Dnr 730-2019/20

5. Inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Preliminärt program: Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat Psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv, 23 januari 2020