Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 januari 2020

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-01-14 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om Skolverkets förslag till nya kurs- och ämnesplaner och om utredning om hur elever når kunskapskraven
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare från Utbildningsdepartementet

2. Anmälningar
Dnr 913-2019/20
Dnr 950-2019/20
Samt enligt lista

3. Inkomna EU-dokument

4. Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning (UbU17)
Fråga om att bereda Skatteutskottet tillfälle att senast den 13 februari yttra sig över prop. 2019/20:49 och ev. motioner
Föredragande: AE

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor