Utbildningsutskottets sammanträde

08.00 torsdag 26 mars 2020

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-03-26 08:00
Plats: RÖ 5-37 (f.d. BoU:s sessionssal)

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Folkhälsomyndigheten med anledning av det nya coronaviruset
Generaldirektören Johan Carlson från Folkhälsomyndigheten

3. Information från Utbildningsdepartementet med anledning av det nya coronaviruset
Statsrådet Anna Ekström från Utbildningsdepartementet

4. Information från Skolverket med anledning av det nya coronaviruset
Generaldirektören Peter Fredriksson från Skolverket

5. Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med anledning av det nya coronaviruset
Ordföranden i Utbildningsberedningen Mats Gerdau, chefen för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Per-Arne Andersson, chefen för Utbildningssektionen Maria Caryll vid avdelningen för utbildning och arbetsmarknad och förhandlaren vid arbetsgivarpolitiska avdelningen Pia Murphy, samtliga från SKR

6. Information om utskottets planering

7. Utskottsresor
Beslut
Föredragande: LL
FPM-Utskottsresor

8. Öppen utfrågning om artificiell intelligens
Beslut
Föredragande: LL
FPM-Öppen utfrågning

9. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren, torsdagen den 26 mars 2020 kl. 11.50
Beslut

Bilagor